16. Altınsafran Belgesel Film Festivali Başladı
SAFRANBOLU 16. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FILM FESTIVALI
BELGESEL FILM YARIŞMASI ŞARTNAMESI
 
 
Yarışmanın ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık” tır. Yarışma Profesyonel ve Amatör Belgesel Film olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları Amatör Belgesel Film kategorisinde değerlendirmeye alınır. Her iki kategori için katılma koşulları aynıdır.
 

Katılım Koşulları

 
a) Belgesel Film Yarışmasına son dört yılda (2011–2015) yapılan ve belgesel özelliği taşıyan yapımlar katılabilir.
 
b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.
 
c) Yarışmaya katılacak olan yapımlar 4’er adet olarak DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı yazılmalıdır. Film Türkçe değil ise Türkçe altyazı kullanılmalıdır.
 
d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi Amatör Belgesel Film kategorisi için 30 dakikayı, Profesyonel kategori için 52 dakikayı aşmamalıdır. Filmin yanında 1.5 dakikalık filme ait fragman (filmin kısa tanıtımı) gönderilmesi gerekmektedir.
 
e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Festival arşivinde saklanır.
 
f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Ön elemeden geçen filmler tanıtım maksatlı Safranbolu yerel televizyonlarında ve Karabük üniversitesi televizyonlar dahil olmak üzere festival süresince de halka açık gösterilir. Filmler, Festival sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Festival Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 
g) Yarışmalara katılan çalışmalar, her kategori için oluşturulacak Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Yarışma Sekreteryası yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.
 
h) Yarışmada Profesyonel ve Amatör Belgesel Film kategorilerinde toplam yedi ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak verilen ödüller dışında  yarışmaya katılan filmler için bir adet ‘Jüri özel ödülü’ verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir.
 
 
 
 
 
PROFESYONEL DALDA                                AMATÖR DALDA BELGESEL FİLM YARIŞMASI
                                                                                             
BİRİNCİ   :  15.000 TL                                                        BİRİNCİ   : 10.000 TL
İKİNCİ     :  10.000 TL                                                        İKİNCİ     :  7.000 TL
ÜÇÜNCÜ :  7.000 TL                                                          ÜÇÜNCÜ :  5.000 TL
                                                                                  SUHA ARIN ÖZEL ÖDÜLÜ :  3.000 TL
 
i) Festivalde, Festival Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Festival Sekretaryası’na bildirilir. Ayrıca, seçimin Festival Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
 
j) Yarışmaya katılmak için başvuru belgesi Festival Yarışmaları Sekretaryası (Çeşme mah. Şekerci sok. No:6 Çarşı Safranbolu/Karabük) ile Festival’in web sayfasından (www.altinsafran.org) sağlanabilir. Yarışmaya katılacak olan eserler Safranbolu Festival Organizasyon Komitesi adına Safranbolu Tarihi Belediye Binası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası Çeşme mah. Şekerci Sok. No:6 Çarşı Safranbolu/Karabük adrese teslim edilecektir.
 
k) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 18 Eylül 2015 Cuma gününe kadardır.
 
Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Festival Komitesi’ne,
 
- Başvuru formu,
- Yapımın 4 adet DVD kopyası,(MPEG FORMATINDA)
- Filmden en az bir adet siyah-beyaz veya renkli fotoğraf
- Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı
- Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
- Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime)
- Filmin maksimum 1.5 dakikalık fragmanını teslim etmelidir
 
 
 
SEKRETERYA İLETİŞİM
 
TEL: +90 370 725 52 52     Faks: +90 370 725 52 66
 
 www.altinsafran.org
BAŞKANDAN MESAJ
ETKİNLİK TAKVİMİ
FESTİVAL TANITIM FİLMİ
SOSYAL MEDYA
ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres:Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Çarşı -Safranbolu/KARABÜK
Telefon Numaramız :(+90) 370 725 52 52 - 725 52 65 | Faks Numaramız : (+90) 370 725 52 66
Web: www.altinsafran.org | E-mail Adresimiz : kulturmudurlugu@hotmail.com