Belgesel Şartnamesi
                                                                                                                            
 
 
    
  
18. ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
BELGESEL FİLM YARIŞMASI BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  
 
 


18.ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
Yarışmanın ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”, yan teması ise “Gazozuna Sinema”dır. Yarışma Profesyonel ve Amatör Belgesel Film olmak üzere iki kategoride düzenlenir. Katılımcılar hangi kategoride yarışmaya katıldıklarını başvuru formunda belirtirler. Öğrenci çalışmaları Amatör Belgesel Film kategorisinde değerlendirmeye alınır. Her iki kategori için katılım koşulları aynıdır.
 

Katılım Koşulları

 
a) Film Yarışmasına son dört yılda (2014–2017) yapılan ve belgesel özelliği taşıyan yapımlar katılabilir. Katılım ücretsizdir.
 
b) Yapımlar yönetmen olan kişi adına yarışmaya katılabilir ve başvuru yönetmen tarafından yapılır. Yönetmenliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Sekretaryası ve seçici kurul sorumlu değildir.
 
c) Yarışmaya katılacak olan yapımlar 8’er adet olarak DVD formatında gönderilmelidir. DVD’lerin üzerine, eserin adı, yapım yılı, süresi, yönetmenin ad ve soyadı yazılmalıdır. Film Türkçe ve İngilizce dışındaki herhangi bir dilde ise Türkçe ve İngilizce altyazı kullanılmalıdır. Türkçe ise sadece İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
 
d) Yarışmaya katılacak yapımların süresi Amatör Belgesel Film kategorisi için 30 dakikayı, Profesyonel kategori için 52 dakikayı aşmamalıdır. Filmin yanında 1.5 dakikalık filme ait fragman (filmin kısa tanıtımı) gönderilmesi gerekmektedir. Süreyi aşan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
e) Yarışmaya katılan filmlerin kopyaları Festival arşivinde saklanır.
 
f) Yarışmaya katılan filmlerin ticari olmayan her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne aittir. Derece alan filmler tanıtım maksatlı Safranbolu yerel televizyonlarında ve Karabük Üniversitesi Televizyonu da dahil olmak üzere festival süresince de halka açık gösterilir. Filmler, Festival sonrasında, çeşitli televizyon kanalları tarafından ticari olarak yayınlanmak istendiğinde, Festival Komitesi, yapımcı / yönetmen ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olur.
 
g) Yarışmalara katılan yapımlar, her kategori için oluşturulacak Seçici Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Ancak, Yarışma Sekretaryası yarışma koşullarına uymayan yapımları Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunmadan eleme hakkına sahiptir.
 
h) Yarışmada Profesyonel ve Amatör Belgesel Film kategorilerinde toplam yedi ödül verilecektir. Seçici Kurul isterse gerekçesini açıklayarak verilen ödüller dışında yarışmaya katılan filmler için bir adet ‘Jüri Özel Ödülü’(Altın Safran Ödül Heykelciği) verebilir, ya da yine gerekçe göstererek ödüllerden birini ya da bir kaçını vermeyebilir. Ödül miktarları aşağıdaki gibidir:
 
 
 
ÖDÜLLER:
 
Profesyonel Kategori                                                                                                                                           
BİRİNCİ :  15.000 TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği                                                       
İKİNCİ   :  10.000 TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği                                                                       
ÜÇÜNCÜ :  7.000 TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği                                                       
                                                                                 
                                   
Amatör Kategori
 
BİRİNCİ :  10.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği                                                      
İKİNCİ   :     7.000 TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği                                                                     
ÜÇÜNCÜ :   5.000 TL+ Altın Safran Ödül Heykelciği                                                      
                                                                                 
 
Suha Arın Özel Ödülü : 3.000 TL
 
i) Festivalde, Festival Komitesi’nce başvuruları onaylanan, çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından ek özel ödüller verilebilir. Bu ek ödüller için film seçimi, başvuruyu yapan kişi ya da kuruluş tarafından belirlenip, gerekçeli ve yazılı olarak Festival Sekretaryası’na bildirilir. Ayrıca, seçimin Festival Seçici Kurulu tarafından yapılması talep edilebilir.
 
j) Yarışmaya katılmak için başvuru belgesi Festival Sekretaryasından ya da Festival’in web sayfasından (www.altinsafran.org) sağlanabilir. Yarışmaya katılacak olan eserler Safranbolu Festival Organizasyon Komitesi adına Safranbolu Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası Çeşme mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Tarihi Çarşı Safranbolu/Karabük adresine teslim edilecektir.
 
k) Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 18 Eylül 2017 Pazartesi gününe kadardır.
 
Yarışmaya katılmak isteyenler en geç bu tarihe kadar Festival Komitesi’ne,
 
- Başvuru formu,
- Yapımın 8 adet DVD kopyası,(MPEG FORMATINDA)
- Filmden en az bir adet siyah-beyaz veya renkli fotoğraf
- Yönetmenin bir adet vesikalık fotoğrafı
- Yönetmenin özgeçmişi (Türkçe ve İngilizce)
- Filmin kısa özeti (Türkçe ve İngilizce, en fazla 100 kelime)
- Filmin maksimum 90 saniyelik fragmanını teslim etmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Yarışma Sekretaryası:
 
Şule EREN
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
e-posta : kulturmudurlugu@hotmail.com
Telefon : 0370 725 52 52 – 0370 725 52 65
Faks : 0370 725 52 66
 
Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası
Tarihi Çarşı-Safranbolu /KARABÜK
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
BAŞKANDAN MESAJ
ETKİNLİK TAKVİMİ
FESTİVAL TANITIM FİLMİ
SOSYAL MEDYA
ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN BELGESEL FİLM FESTİVALİ
Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Adres:Çeşme Mah. Şekerci Sok. No:6 Tarihi Belediye Binası Çarşı -Safranbolu/KARABÜK
Telefon Numaramız :(+90) 370 725 52 52 - 725 52 65 | Faks Numaramız : (+90) 370 725 52 66
Web: www.altinsafran.org | E-mail Adresimiz : kulturmudurlugu@hotmail.com