Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali | Fotoğraf Yarışması
761
page-template-default,page,page-id-761,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması 

Kendine özgü koruması ile günümüze Osmanlı sivil mimarisini tüm ihtişamı ile getirmeyi başarmış tarihi kent Safranbolu; yine kendine özgü bir festivalin startını Eylül 2000 de vererek 5. yılında (2004) uluslararası boyuta taşıyarak kendisi gibi tüm dünyanın dahil olabileceği bir organizasyon haline bürünmüştür.

Şartname için tıklayınız.

 

Yarışma Başvurusu 

Fotoğraf Yarışması Ödüllerİ

Ödüller-Sergileme:

Birincilik                            5.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

İkincilik                               3.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Üçüncülük                          2.000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği

Safranbolu Özel Ödülü      1.500 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği  (Yalnızca Safranbolu’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)

Mansiyon Ödülü                  500 TL  ( 3 adet )

Sergilenmeye değer eser   200 TL  ( en fazla 25 adet )

 

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi               : 06.08.2020

Son Katılım Tarihi                               : 06.09.2020 saat (16:00)

Seçici Kurul Toplantı Tarihi                : 10.09.2020

Sonuç Bildirim Tarihi                         : 11.09.2020

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi                : 26.09.2020

Yarışma Sekreteryası-İletişim:

Bahadır ACAR

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

e-posta       :  info@altinsafran.org

Telefon       : +90370 712 41 14 / 172 -174 // Faks : +90370 712 36 42

Yeni Mahalle Sadri Artuç Caddesi Safranbolu Belediye Başkanlığı 6. Kat

Safranbolu /KARABÜK- TÜRKİYE

Seçici Kurul (isme göre alfabetik sırayla):

 

 1. Cemil Belder              Fotoğraf Sanatçısı
 2. HüseyinKarataş         Fotoğraf Sanatçısı
 3. Serdar Darendeliler  Fotoğraf SanatıYazarı
 4. Sophie Hunter           Belgesel ve Dergi Fotoğrafçısı
 5. Yusuf Sevinçli             Fotoğraf Sanatçısı

KATILIM ŞARTLARI

Katılım Şartları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren ve/veya renk değiştirme uygulanmış görüntüleri Ulusal Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 3. Fotoğraf yarışmasına seçici kurul, TFSF temsilcisi, Yarışma Sekretaryası, Safranbolu Belediyesi personeli ve birinci derece yakın akrabaları ile TFSF tarafından haklarında verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar dışında fotoğrafa ilgi duyan, son başvuru tarihinde18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 4. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast, toz alma gibi bazı kabul edilebilir oranda dijital müdahaleler yapılabilir. Fotoğrafın belgesel yapısını değiştirecek manipülasyonlar yapılmamış olmalıdır. Bu tarz fotoğraflar yarışma dışı tutulur. Bu konuda jürinin kanaati esastır
 5. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 15-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den küçük ve 3 Mb’den de büyük olmamalıdır.
 6. Yarışmaya sadece altinsafran.org adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 7. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir  kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 8. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 9. Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin 13. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 10. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 11. TFSF üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 12. Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almışve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

 

Telif (Kullanım) Hakları:

 1. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Safranbolu Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
 2. Safranbolu Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme, albüm ve kataloglarda kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
 3. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılı Safranbolu Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 4. Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 5. Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Safranbolu Belediyesi’nin safranbolu-bld.gov.tr ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin www.altinsafran.org ile TFSF’nin www.tfsfonayliyarismalar.org sitesinde ve TFSF nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 6. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 7. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 40/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
 8. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival komitesi ve TFSF nin YK’nin kararları ile TFSF Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 9. Katılımcılar; TFSF ’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 10. Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, Safranbolu Belediyesi resimlerin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Safranbolu Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Safranbolu Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, uygun gördüğü her türlü ortamda sosyal medyada dahil olmak üzere ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) . Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
 • Safranbolu Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Safranbolu Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Safranbolu Belediyesi’nin www.safranbolu-bld.gov.tr ve Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin www.altinsafran.org Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD tvde sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival komitesi Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Festival Yönetimi bu yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.