Altın Safran Uluslararası Belgesel Film Festivali | Belgesel Yarışması
1912
page-template-default,page,page-id-1912,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SAFRANBOLU TEMALI BELGESEL FİLM YAPIM DESTEK YARIŞMASI

SAFRANBOLU TEMALI BELGESEL FİLM YAPIM DESTEK YARIŞMASI

Yarışma başvuru adımları aşağıdaki gibidir;

Başvuru formu için TIKLAYINIZ. Formu doldurduktan sonra imzalayıp taratılarak, proje ile birlikte project@altinsafran.org mail adresine gönderiniz.

Yarışma şartnamesi için TIKLAYINIZ.

TAKVİM VE İLETİŞİM

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

Yarışmanın Başlangıç Tarihi                 : 28.08.2020

Son Katılım Tarihi                                 : 20.09.2020 saat 17.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirme

(Finale kalan projelerin Sunumu)         : 25.09.2020

Sonuç Bildirim Tarihi                            : 25.09.2020

Ödül Töreni                                             : 26.09.2020

 PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarihi                                    :   Ekim 2020

Seçici Kurul Ara Değerlendirme          :   Şubat 2021

Filmin Sekretaryaya Teslim Tarihi:      :   30.06.2021

Seçici Kurul Nihai Değerlendirme       :   Temmuz 2021

YARIŞMA SEKRETARYASI / İLETİŞİM:

Şule EREN

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Sekretaryası

Belgesel Film Yarışması Koordinatörü

e-posta  :    project@altinsafran.org

Telefon :    0370 712 41 14 – 172/174

Faks      :    0370 712 36 42

Adres     :     Yeni Mahalle Sadri Artuç Cad. Safranbolu Belediye Başkanlığı 6. kat

ÖDÜLLER

 • Seçici Kurul tarafından ödül için sadece bir (1) proje belirlenecektir.
 • En İyi Proje Ödülü:   16, 500 TL  +  Altın Safran Ödül Heykelciği
 • Kazanılan para ödülü  yasal kesintiler yapılarak ödenir
 • Ödül tutarının %50 si proje başlangıcında geri kalan %50 si projeyi teslim ettikten ve seçici kurulun onayından sonra başvuru sahibine ödenecektir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 • Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş; Seçici Kurul üyeleri, Festival Sekretaryası ve Belediye personeli dışındaki, herkes yarışmaya katılabilir.

 

 • Yarışmaya, belgesel formatında gerçekleştirilecek proje dosyaları katılabilir. Bu tür dışındaki tanıtım amacıyla yapılan, sanatsal kaygısı olmayan, belgesel filme dönüştürülemeyecek projeler yarışmaya katılamaz, katılması halinde değerlendirmeye alınmaz.

 

 • Yarışmacılar, en fazla 3 (üç) proje ile yarışmaya katılabilir.

 

 • Proje başvurusu yönetmen/senarist tarafından yapılır. Yönetmenliğin/senaristliğin birden fazla kişi tarafından yapılması durumunda müracaatı yapan diğerlerinin yazılı iznini almak ve izin belgesini başvuru formuna eklemek zorundadır. Bu durumda ödül, müracaatı yapan kişiye verilir. Ödülün paylaşımından doğacak sorunlardan Festival Komitesi, Sekretaryası ve Seçici Kurul sorumlu değildir.

 

 • Yarışmaya katılacak projeler, Türkçe olmak zorundadır.

BAŞVURULAR

 1. Yarışmaya katılmak için Başvuru Formu, Festival Sekretaryasından ya da altinsafran.org   web sitesinden temin edilebilir.
 2. Başvurular project@altinsafran.org adresine mail yoluyla yapılacaktır.
 3. Başvuru Formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu yarışmacıya aittir.

DEĞERLENDİRME

 • Yarışmaya katılan projeler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

 

 • Gerekli görüldüğü takdirde oluşturulacak ön seçici kurul; yönetmen, basın mensubu, eleştirmen, yapımcı, oyuncu, sanatçı, akademisyen, TRT temsilcisi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, ilgili meslek birliği, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri gibi kendi alanında uzman kişilerden oluşur.

 

 • Yarışmaya katılan projelerin hazırlanmasında herhangi bir şekilde görev almış kişiler Seçici Kurulda yer alamazlar.

 

 • Seçici Kurul üyeleri ve Başkanı, Festival Sekretaryası tarafından belirlenir komite başkanınca onaylanır. Seçici Kurul, çalışma düzenini kendi belirler.

 

 • Ana seçici kurul da ikinci bentte belirtilen nitelikteki farklı kişilerden oluşur. Komite adına da Festival Genel Koordinatörü doğal üye olarak seçici kurulda yer alır ve oy hakkına sahip değildir.

 

 • E-mail yoluyla sekretaryaya ulaşan projeler, yine e-mail yoluyla seçici kurul üyelerine ulaştırılır. Bu projeler arasından en az 3 (üç) en fazla 5(beş) proje finalist olarak seçici kurul tarafından belirlenir. Finalistler belirlenen tarihte toplanacak olan seçici kurul önünde sunum yaparlar. Değerlendirme neticesinde sadece 1(bir) proje ödüle layık görülür.

 

 • Sunum süresi en fazla 15 (onbeş) dakika olup, teknik altyapı ( bilgisayar, projeksiyon v.b..) festival sekretaryası tarafından karşılanacaktır.

 

 • Seçici Kurul, projeleri belirli kriterlere göre değerlendirir.

 

 • Başvuru evrakları eksiksiz mi?
 • Proje özgün mü?
 • Teknik açıdan uygun mu?
 • Yönetmen/Senaristin düşüncesi nedir?
 • Proje ilgi çekici mi?
 • Proje açık ve uygulanabilir nitelikte mi?
 • Sinopsis profesyonel bir şekilde mi yazılmış?
 • Katılımcının yaklaşım metni profesyonel bir şekilde yazılmış mı? Proje kendini ifade edebiliyor mu?
 • Belgesel amacına hizmet ediyor mu?
 • Belirlenen Temaya uygun mu?
 • Projenin amacı olan Safranbolu ya da Safranbolu’yu ifade eden net unsurlar içeriyor mu?

TELİF (KULLANIM) HAKLARI

Yarışmada ödül alan Proje’nin her türlü gösteriminde kullanım hakkı Festival Komitesi’ne ve Safranbolu Belediyesi’ne aittir. Projenin herhangi bir etkinlikte ya da kanalda gösterimi yönetmenin adının paylaşılması kaydıyla yapılabilecektir.

PROJE UYGULAMA

 • Ödül alan projenin uygulaması, Safranbolu ilçesinde yapılmak zorundadır.

 

 • Kazanan proje sahibi filmin en fazla 90 saniyelik fragmanını film ile birlikte teslim etmelidir. Filmde İngilizce altyazı kullanılmalıdır.
 • Gerekli görüldüğü takdirde Yarışma Sekretaryası yönetmen ve eser hakkında ek doküman/bilgi talep edebilir.

 

 • Uygulama aşamasında tüm sorumluluk projeyi uygulayacak ekibe ait olup, kullanılacak olan tüm teçhizat, konaklama, ulaşım, yemek vb. giderler proje sahibine aittir.

 

 • Sekretaryamızın davet ile Seçici kurul ara ve nihai toplantılarına katılımı sırasında proje sahibinin (en fazla 2 kişi olmak üzere) konaklama, ulaşım, yemek vb. giderleri Festival Komitesi tarafından karşılanacaktır. Ödül alan proje sahibi Safranbolu Belediyesi ve Festival Sekretaryasından harici talepte bulunamayacaktır.

 

 • Belgesel Film; jenerikleri dahil en az 15 (on beş), en fazla 52 (elli iki) dakika uzunluğunda olmalıdır.

 

 • Proje uygulama sırasında, proje sahibi ile seçici kurul en az 1(bir) kez bir araya gelecek olup, seçici kurulun görüşleri dikkate alınacaktır.